سامانه پلیس ۱۱۰ بصورت پیامکی جهت افراد ناشنوا و سخت گویش

سامانه پلیس ۱۱۰ بصورت پیامکی جهت افراد ناشنوا و سخت گویش با شماره ۱۱۰۳۴ راه اندازی گردید.
به گفته ی محمد حسین مولا رئیس هیات ورزشهای ناشنوایان استان کرمان؛ با توجه به اینکه درصدی از افراد جامعه ناشنوا و سخت گویش میباشند به همت و پیگیری های این هیات و تفاهمنامه با نیروی انتظامی استان کرمان طرح سامانه پیامکی پلیس در این استان در سال ۱۳۹۹ افتتاح گردید. و با پیگیری های نیروی انتظامی و این هیات به گفته ی سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی کل کشور: این طرح در سال جاری در سطح کشور نیز اجرایی گردید تا افراد ناشنوا و سخت گویش جامعه بتوانند هر چه بهتر از خدمات پلیس استفاده نمایند.